SÜREKLİ İZLEME

Bilindiği gibi işletmenizin kesintisiz çalışmasının sağlanması için planlı bakım, kestirimci bakım gibi bakım programları geliştirilmiştir. Çalışan bir sistemi durdurmaksızın, durumunu saptamak ve önceden gerekli tedbirleri almak, süpriz arızalara hazırlıksız yakalanmayı önleyecek, zaman kaybının ve işgücü israfının önününe geçerek, verimliliği arttıracaktır. Bu amaca yönelik hazırlanmış dinamik ve statik analize dayalı ölçüm ve yorumları içeren bir test programı uygulamaktayız.

YAPILAN İŞLER

1. SKF CMXA 80analizörü  ile ilgili ölçümler

a) Vibrasyon ölçümü

- Balanssızlık tesbiti: Motor, yük ve tüm döner aksamın balanssızlığından kaynaklanan problemler

- Mekanik arızalar : Şase, redüktör, kayış, kasnak,kaplin ayarsızlığı, mil ve yatak 
  problemleri

- Rulman arızaları : İç bilezik,dış bilezik,bilya, kafes, arızaları ,yatak aşınmaları probşemleri

- Rezonans arızaları : Faz referansı ölçümü ile run-up ve cost-down sistemin rezonans problemleri

- Elektriksel arızalar : Sargı ile ilgili spir kısa devreleri, düzensiz hava aralığı, rotor kısa devre çubuk kesiklikleri, sürücü tristör arızaları

b) Akım analizi

- Elektriksel arızalar :  DC Motor sürücü tetikleme ve tristör arızaları, stator ve rotor spir kısa  devreleri, AC Motor rotor çubuk kesiklikleri

c) Yerinde balans

- Rotor, fan ve diğer döner aksamlardaki balanssızlıkların giderilmesi

2. Stroboscope ile devir kontrolu

- Devir kontrolü, Sargılı rotorlu motorlar için bilezik ve kollektörlerin, takonun, sürücü sistemin ve dönen mekanik aksamın (kaplin,  kayış ,kasnak, pervane vb) durumunun tesbiti

3. Sıcaklık kontrolu

Ön ve arka yataklar ,  hava giriş ve çıkış, ile  gövde sıcaklıklarının  ölçülmesi, motorun ısınması ,hava  sirkülasyonu , filtre ve sogutma ile ilgili durumun tesbiti

4. Enerjinin kesilmesi halinde

Megerle İzolasyon ölçümü

5. Raporlama

-  Tüm verilerin toplanması ve bilgisayara girilmesi

Grafiklerin çıkarılması 

Yorumlamaların yapılması (Mevcut durumun ve problemlerin kaynaklarının  belirlenmesi)

Yapılması gereken işlemlerin belirtilmesi (üretimin devamlılığı, bakım ve onarımın planlanmasına yönelik  kestirimler)

Not: Motorların durumunu izlemek açısından 3’er aylık periyotlarla ölçüm yapmak uygun olacaktır. Her test raporu bir önceki raporu da içerecek ve mukayese yapma olanağı sağlayacak şekilde hazırlanır.