NÜVE İMALİ

1- Tamir olamayacak şekilde hasarlanan nüvenin yenisi imal edilir.

Bunun için eski nüveye ait bir saç örneği çıkartılarak projelendirilir.

2- Nüve saç kalitesi motor özelliklerine göre tablo yardımı ile seçilerek kodları belirlenir.

3- Klavuz yapılarak nüve saçları biraraya getirilir. Preslenerek gövdeye monte edilir.