YERLİ GENERATÖR İMALİ

Özgür Motor ve Generatör olarak Hindistan TDPS   (TD Power Systems Limited) firması ile Türkiye 'de yerli generatör imaline başlıyoruz.