SKF BAKER HI-POT SURGE

DC Hi-POT TESTİ

Sarım yapıldıktan sonra sargıların şaseye ve diğer fazlara karşı voltaj dayanımını tespit için kullanılır.

Sargılara V = (2*U + 1000) *0,65*1,7 DC voltaj vererilerek kullanılan
izolasyon malzemelerinin imalat ve işçilik hataları sebebi ile şebeke şartlarında görevini yerine getirip getiremeyeceği test edilir.

SURGE TESTİ

Yüksek gerilim surge karşılaştırma testi bobinlerin spirler arası izolasyonlarında şebeke
şartlarında oluşabilecek voltaj darbelerine mukavim olup olmadığı test edilir

Yüksek gerilim voltajı kondansatör ile  bobine deşarj edilerek parelel LC devre devresi oluşturularak sönümlü dalga elde edilmesi prensibine dayanır

Bobinlerden yansıyan sönümlü dalga osiloskop ekranında ekranında görülür ve sinyal şekli bobinlerin durumu hakkında bilgi verir.