RAYTHECK DC MİKROOHMMETRE

 -Mikroohmmetre 15 Amper

Motor ve Generator sargılarının DC omik direncini  yüksek akım kapasitesi ile 1/10000
hassasiyetinde ölçülmesi ile sargı direnç kontrolü ve spir kısa devreleri tespitinde kullanılır.