BAYRAKÇIK ÖLÇÜM CİHAZIMIZ

Kendi imalimizdir.

Bayrakçık test cihazımız kollektör ile sargı bağlantısında oluşabilecek arızaları tespit edebilen yegane cihazdır