AVOMETRE

İkaz direnci , Voltaj, Diyot varistör kontrollerini yaptığımız fluke avometremiz.