YERLİ GENERATÖR İMALİ

Özgür Motor ve Generatör olarak Hindistan TDPS   (TD Power Systems Limited) firması ile Türkiye 'de yerli generatör imaline başlıyoruz.

TDPS hakkında aşağıdaki linklerden bilgi alabilirsiniz.